Contactgegevens
Dorsvloerweg 371 H, 2661 MN Bergschenhoek,
info@toegankelijkecontent.nl
Tel: 085 273 17 50
Back

Over toegankelijkheid

Waarom Digitale
toegankelijkheid?

Wist u dat zo’n 19% van de Nederlandse bevolking baat heeft bij een goed toegankelijke website? Binnen Nederland hebben we het over zo’n 2,6 miljoen mensen. Dit zijn o.a. (kleuren)blinden, slechtzienden, lichamelijk gehandicapten, laaggeletterden, dyslectici, doven en slechthorenden. Uit onderzoek blijkt tevens dat mensen die afhankelijk zijn van goed toegankelijke websites vaak extra loyaal aan uw bedrijven of instelling zijn, als de site goed toegankelijk is.

Bij Toegankelijke Content hebben we ruime ervaring met het toegankelijk maken van documenten.

Wat zijn de eisen?

De eisen voor digitale toegankelijkheid komen voort uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1. Deze standaard is opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C) en wordt regelmatig bijgewerkt.

Wat zijn de eisen?

De eisen voor digitale toegankelijkheid komen voort uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1. Deze standaard is opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C) en wordt regelmatig bijgewerkt.

Wat is verplicht?

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. De reden voor het woord tijdelijk in de naam is dat de grondslag uiteindelijk wordt geleverd door de Wet digitale overheid. Zolang deze wet nog niet van kracht is, is de tijdelijke grondslag voor dit Besluit artikel 89 van de Grondwet. Uit praktische overwegingen wordt deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in het vervolg aangeduid met ‘Besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

De verplichting

In het Besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. Hiervoor gelden verschillende ingangsdata:

 • 23 september 2019 voor websites gepubliceerd na 23 september 2018
 • 23 september 2020 voor alle websites
 • 23 juni 2021 voor mobiele applicaties

Eisen PDF-documenten

Alle eisen die voor webpagina’s gelden zijn ook op PDF-bestanden van toepassing. De manier waarop je ze toepast wijkt wel af. Voor PDF-bestanden gebruik je vaak heel andere technieken dan voor ‘gewone’ webpagina’s.

 

Afbeeldingen in PDF-bestanden die informatie overdragen (dus niet alleen maar decoratief zijn) moeten voorzien zijn van een alternatieve tekst.

 

Als een tekst gestructureerd is, dus bestaat uit bijvoorbeeld koppen, paragrafen, opsommingen en dergelijke, dan moet je die structuur vastleggen in het PDF-bestand.

 

In PDF-bestanden kunnen links voorkomen. De gebruiker kan de link echt volgen, als deze er op de juiste manier in is gezet.

 

Het is mogelijk om een formulier in een PDF te plaatsen. Deze formulieren moeten aan alle toegankelijkheidseisen voor formulieren voldoen.

 

Voor bezoekers met hulptechnologie is het niet altijd duidelijk waar ze zijn als zij een PDF-bestand lezen. Daarom moet elke PDF een duidelijke titel hebben.

 

De toegankelijkheidseisen die gaan over de taal van een tekst gelden ook voor PDF-bestanden. Geef voor het hele bestand aan wat de taal is van de tekst.

De voordelen van ToegankelijkeContent.nl

Wat betekent dit voor u en uw organisatie.

1

Uw documenten zijn niet toegankelijk

U heeft documenten op uw website die niet toegankelijk zijn. Denk hierbij aan PDF-bestanden gemaakt vanuit Word en/of Indesign.

2

U werkt met ToegankelijkeContent.nl

U stuurt uw bestanden naar ToegankelijkeContent.nl. Wij zorgen ervoor dat al uw bestanden aan de toegankelijkheidseisen voldoen.

3

U ontvangt uw documenten retour

De opgeleverde documenten zijn 100% toegankelijk conform de wettelijke eisen en uw open documenten zijn aangepast voor hergebruik.

Test ons

Laat uw
document testen.

Wij testen uw document en u ontvangt van ons een rapport met aanbevelingen.

Test Toegankelijke Content

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Privacybeleid


  AanhefDhr.Mevr.

  Voorkeur afspraaktelefoone-mail


  U wilt graag meer weten over hoe wij u kunnen adviseren
  Advies ToegankelijkeContent.nl

   U wilt graag ToegankelijkeContent.nl testen?
   Test ToegankelijkeContent.nl
   Upload uw bestand bij voorkeur een pdf-bestand (maximaal 24 pagina's). Wij zullen uw bestand controleren aan de hand van de WCAG richtlijnen. U ontvangt van ons een rapport met bevindingen en verbeteringen.


    AanhefDhr.Mevr.

    Voorkeur afspraaktelefoone-mail


    U wilt graag meer weten over het toegankelijk maken van bestaande documenten.
    Bestaande documenten ToegankelijkeContent.nl
    Vul het onderstaande formulier in en wij reageren binnen 24 uur op uw bericht.


     AanhefDhr.Mevr.

     Voorkeur afspraaktelefoone-mail


     U wilt graag meer weten wat ToegankelijkeContent.nl voor u kan betekenen.
     Afspraak maken met ToegankelijkeContent.nl
     Vul het onderstaande formulier in en wij reageren binnen 24 uur op uw bericht.


      AanhefDhr.Mevr.

      Voorkeur afspraaktelefoone-mail


      U wilt graag meer weten over het toegankelijk vormgeven van publicaties.
      Toegankelijk vormgeven ToegankelijkeContent.nl
      Vul het onderstaande formulier in en wij reageren binnen 24 uur op uw bericht.


       AanhefDhr.Mevr.

       Voorkeur afspraaktelefoone-mail


       U wilt graag meer weten over onze trainingen toegankelijk vormgeven.
       Training toegankelijk vormgeven ToegankelijkeContent.nl
       Vul het onderstaande formulier in en wij reageren binnen 24 uur op uw bericht.