Over toegankelijkheid

Het probleem met pdf’s
Uw bestanden zijn (nog) niet toegankelijk?
ToegankelijkeContent.nl voor al uw toegankelijke pdf bestanden

Wat betekent dit voor u?

Van alle online documenten komen op dit moment PDF-documenten het meest voor. Vaak is er weinig geregeld over het aanleveren, plaatsen en beheren van de PDF-documenten. PDF-documenten worden zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten gemaakt. Webredacties krijgen PDF-documenten in alle soorten en maten aangeleverd om op de website te plaatsen. Van gescande documenten die als een ‘plaatje’ in een PDF staan tot compleet opgemaakte brochures van reclamebureaus.

Uit onderzoek blijkt dat circa 95% van de huidige PDF-documenten op websites van gemeentes en andere overheidsinstellingen NIET toegankelijk zijn. Hierdoor zal ook uw website de toegankelijkheidstoets niet doorstaan.

 • Uw documenten zijn niet toegankelijk

  U heeft documenten op uw website die niet toegankelijk zijn. Denk aan pdf-bestanden gemaakt vanuit Word of Indesign.

 • Uw site wordt gecheckt

  Uw site wordt gecheckt door een onafhankelijke instantie op de toegankelijkheidseisen.

 • Uw site wordt afgekeurd

  Uw site krijgt niet het Waarmerk drempelvrij.nl omdat uw site documenten bevat die niet toegankelijk zijn (met name PDF-documenten).

Wat zegt de wet?

De Europese richtlijn m.b.t. toegankelijkheid is op 22 december 2016 van kracht geworden. Alle lidstaten moeten deze richtlijn uiterlijk op 23 september 2018 in landelijke wetgeving omgezet hebben. Dan wordt digitale toegankelijkheid ook wettelijk verplicht voor de publieke sector in Nederland.

Concreet betekent dit dat niet alleen uw website toegankelijk moet zijn, maar ook dat alle content (denk aan PDF-documenten, Word-documenten en animaties) op uw site toegankelijk moeten zijn voor al uw bezoekers.

Toegankelijke pdf bestanden training

De eisen in het kort

Een toegankelijk document moet aan dezelfde eisen voldoen als een HTML-pagina. Dat betekent onder andere het volgende:

 • Tekst moet beschikbaar zijn voor screenreaders.
 • Plaatjes die informatie overbrengen hebben een alternatieve tekst.
 • Decoratieve afbeeldingen, zoals sfeerplaatjes of lijnen, kunnen worden genegeerd door hulpapparatuur doordat ze gemarkeerd zijn als niet-functionele afbeelding.
 • Alle tekst heeft voldoende contrast.
 • Informatie is ook duidelijk als je geen kleuren kan onderscheiden.

 • Koppen zijn niet alleen vet of groter, maar ook in de code opgemaakt als koppen.
 • De leesvolgorde is ook duidelijk als je het document niet kan zien.
 • Je kan het document goed gebruiken als je geen muis gebruikt, maar bijvoorbeeld alleen het toetsenbord.
 • Tabellen en formulieren zijn toegankelijk gemaakt.
 • De hoofdtaal van het document is aangegeven en passages in een andere taal zijn gemarkeerd met de juiste taal.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend, maar geeft slechts een aantal voorbeelden. Een toegankelijke pdf voldoet aan alle succescriteria van WCAG 2.0 op niveau AA.

Font Resize
Verhoog contrast